Warunki najmu

 1. Nie nalicza się opłat za niedziele i święta.
 2. Istnieje możliwość negocjacji cen (dłuższe okresy najmu)
 3. Dokumenty potrzebne przy pierwszym najmie:

Spółki prawa handlowego

 • Dokumenty rejestrowe: wyciąg z KRS (nie starszy niż 6 miesięcy),
 • Pisemne pełnomocnictwo podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania spółki upoważniające do odbioru sprzętu osobę, która zgłasza się po odbiór sprzętu.

Jednostki budżetowe

 • Pisemne zamówienie podpisane przez kierownika jednostki budżetowej.
 • Pisemne pełnomocnictwo podpisane przez kierownika jednostki budżetowej upoważniające do odbioru sprzętu osobę, która zgłasza się po odbiór sprzętu.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

 • Dowód osobisty.
 • Dokumenty rejestrowe: zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 • Pisemne pełnomocnictwo podpisane przez właściciela firmy upoważniające do odbioru sprzętu osobę, która zgłasza się po odbiór sprzętu (pierwszy najem osobiście przez właściciela).

Osoby fizyczne

 • Dowód osobisty